PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Additive Combinatorics - NDMI109
Anglický název: Additive Combinatorics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (07.05.2020)
The course deals with problems at the interface of Combinatorics, Number Theory and Analysis.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (07.05.2020)

T. Tao and V. Vu: Additive Combinatorics, Cambridge University Press; 1

edition (2009) ISBN: 978-0521136563

T. Gowers: Generalizations of Fourier analysis, and how to apply them,

preprint. arXiv:1608.04127

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D. (07.05.2020)

Discrete Fourier analysis, Arithmetic progressions in the

integers and finite abelian groups (Roth's theorem), sum-product

estimates, the Littlewood-Offord problem, Sets with small sumsets

(Freiman's theorem).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK