PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Grafové algoritmy 2 - NDMI088
Anglický název: Graph Algorithms 2
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://mj.ucw.cz/vyuka/ga2
Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (02.05.2013)
Přednáška pojednává o pokročilejších grafových algoritmech, technikách jejich návrhu a příbuzných datových strukturách. Tematicky navazuje na Grafové algoritmy (NDMI010).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (02.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, u níž se ověřuje porozumění látce z přednášky a schopnost aplikovat ji na řešení obdobných problémů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (02.05.2013)

Alexander Schrijver: Combinatorial Optimization, Springer, 2003

Martin Mareš: Krajinou grafových algoritmů, ITI, Praha, 2007. Dostupné online na http://mj.ucw.cz/vyuka/ga/.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (02.05.2013)

Toky v sítích: Goldbergův algoritmus a jeho varianty.

Zrychlení tokových algoritmů v řídkých sítích pomocí Sleatorových-Tarjanových stromů.

Popis minimálních řezů pomocí Gomory-Hu Trees.

Datové struktury pro práci s celými čísly: Van Emde-Boasovy stromy, Q-haldy, atomické haldy.

Minimální kostry: Celočíselné algoritmy, verifikace minimality,

Pettieho optimální algoritmus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK