PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Grafy a počty - NDMI078
Anglický název: Graphs and counting
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (06.01.2009)

Přednáška ukazuje diskretní enumerace se společnými aplikacemi v teorii grafů a statistické fyzice.
Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (06.01.2009)

Mohar, Thomassen, Graphs on surfaces, The Johns Hopkins University Press,

2001.

Stanley, Enumerative Combinatrics I, Cambridge University Press 1997.

Loebl, M.: Discrete mathematics and statistical physics; introductory lecture

notes (připravovaná skripta)

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (06.01.2009)

Algebraická struktura cyklů a řezů v grafech

Duality enumerací: věta MacWilliamsové

Souvislost s partiční funkcí Isingova problému

Ekvivalence generujících funkcí řezu, sudých podmnožin a perfektních

párování

Souvislost s klasickým otevřeným problémem teorie grafů: má kubický graf

bez mostů exponencialní počet perfektních párování?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK