PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Grafy a počty - NDMI078
Anglický název: Graphs and counting
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (06.01.2009)
Přednáška ukazuje diskretní enumerace se společnými aplikacemi v teorii grafů a statistické fyzice.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (06.01.2009)

Mohar, Thomassen, Graphs on surfaces, The Johns Hopkins University Press,

2001.

Stanley, Enumerative Combinatrics I, Cambridge University Press 1997.

Loebl, M.: Discrete mathematics and statistical physics; introductory lecture

notes (připravovaná skripta)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (24.05.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu v míře pokryté přednáškami.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (30.12.2020)

Algebraická struktura cyklů a řezů v grafech

Duality enumerací: věta MacWilliamsové

Souvislost s partiční funkcí Isingova problému

Ekvivalence generujících funkcí řezu, sudých podmnožin a perfektních

párování

Algoritmické aspekty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK