PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z teorie grafů - NDMI070
Anglický název: Selected Chapters on Graph Theory
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_I (05.06.2007)
Vybrané kapitoly z teorie grafů. Vybíravost grafu a další zobecnění barevnosti, výpočetní složitost vybraných otázek v teorii grafů. Souvislosti s algebraickou teorií grafů. Další aktualní témata podle současného vývoje disciplíny.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (05.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KAM (15.01.2007)

Reinhard Diestel: Graph Theory, Springer-Verlag, Heidelberg, Graduate Texts in Mathematics, Volume 173, ISBN 3-540-26183-4, 2005

Molloy, Michael; Reed, Bruce: Graph colouring and the probabilistic method. [B] Algorithms and Combinatorics. 23. Berlin: Springer. xiv, 326 p. DM, 160.39 (2002). ISBN 3-540-42139-4

casopisecka literatura

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (05.06.2019)

Zkouška je ústní. Jejím obsahem budou témata probíraná v daném semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (05.06.2007)

Vybrané kapitoly z teorie grafů. Vybíravost grafu a další zobecnění barevnosti, výpočetní složitost vybraných otázek v teorii grafů. Souvislosti s algebraickou teorií grafů. Další aktualní témata podle současného vývoje disciplíny. Součástí náplně přednášky je referování aktuálních článků a domácí čtení, ale i řešení otevřených problémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK