PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Barevnost grafů a kombinatorických struktur - NDMI060
Anglický název: Coloring of Graphs and Other Combinatorial Structures
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (26.04.2003)
Barevnost grafů a jejich speciálních tříd (zejména grafů na plochách). Důkazové techniky používané při odhadech barevnosti grafů (pravděpodobnostní metoda, algebraické metody, metoda přerozdělování náboje). Tuttův polynom. Zobecnění a speciální typy barvení grafů: diagonální, cyklické, vybíravost, channel assignment, L(2,1)-barvení, T-barvení apod. Barevnost jiných kombinatorických struktur.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KAM (26.04.2003)

1. Bollobas, B.: Modern Graph Theory. Springer-Verlag, New York (1998).

2. Tommy R. Jensen and Bjarne Toft. Graph Coloring Problems. Discrete Mathematics and Optimization. Wiley and Sons, New York, 1995.

3. R. Diestel, "Graph Theory," Graduate Texts in Math., Vol. 173, Springer-Verlag, New York, NY, 1997.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška proběhne ústní formou, v rozsahu 2-3 otázek pokrytých látkou probranou na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (21.09.2016)

Barevnost grafů a jejich speciálních tříd (zejména grafů na plochách). Důkazové techniky používané při odhadech barevnosti grafů (pravděpodobnostní metoda, algebraické metody, metoda přerozdělování náboje). Tuttův polynom. Zobecnění a speciální typy barvení grafů: diagonální, cyklické, vybíravost, channel assignment, L(2,1)-barvení, T-barvení apod. Barevnost jiných kombinatorických struktur.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK