PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z kombinatoriky I - NDMI055
Anglický název: Selected Chapters on Combinatorics I
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (26.04.2002)

Přednáška určená doktorandskému studiu.
Literatura -
Poslední úprava: (04.05.2015)

Literatura závisí na zvoleném tématu a bude oznámena během semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: (04.05.2015)

Sylabus se mění každý rok a je oznámen na začátku semestru. Témata se obvykle týkají Tutteova polynomu a jeho aplikací, duality v kombinatorice a grafových homomorfismů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK