PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorický seminář pro pokročilé - NDMI041
Anglický název: Seminar on Combinatorics for Advanced Students
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/dokt_seminar/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Třída: DS, diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Referování obtížnějších článků, případně vlastních výsledků z kombinatoriky, teoretické informatiky i dalších oblastí matematiky. Vhodné pro pokročilejší účastníky kombinatorického semináře a zejména pro doktorandy.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Referovnáním obtížnějších článků se doktorandi připravují na vystoupení na konferencích a seminářích a učí se do hloubky porozumět vědeckému textu. Sledováním jiných referátů se rozšiřuje jejich přehled o trendech a technikách v oboru.

Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet studenti získají za připravenou prezentaci článku na semináři a aktivní účast. (Z charakteru zápočtu není opravný termín.)

Poslední úprava: Šámal Robert, doc. Mgr., Ph.D. (13.10.2017)
Literatura -

J. Matousek: Using the Borsuk-Ulam Theorem, Springer 2003,

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Poslední úprava: T_KAM (22.01.2007)
Sylabus -

viz anotace.

Poslední úprava: ()
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK