PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorický seminář - NDMI022
Anglický název: Seminar on Combinatorics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/kseminar/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: ()

Pokud možno samostatná práce na řešení kombinatorických problémů, referování článků. Vhodné pro studenty 2. až 4. ročníku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet studenti získají za připravenou prezentaci článku na semináři a aktivní účast. (Z charakteru zápočtu není opravný termín.)

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Sylabus -
Poslední úprava: ()

viz anotace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK