PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorický seminář - NDMI022
Anglický název: Seminar on Combinatorics
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/kseminar/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.
Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Je neslučitelnost pro: NDMA003
Je záměnnost pro: NDMA003
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (07.02.2019)
Práce na řešení problémů z různých oblastí kombinatoriky (kombinatorické struktury a procesy, teorie grafů, kombinatorická geometrie, ...) a referování vybraných článků z těchto oblastí.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D. (30.04.2020)

Zápočet studenti získají za připravenou prezentaci článku na semináři a aktivní účast. (Z charakteru zápočtu není opravný termín.) Akademický rok 2019/2020: Studenti, kteří neměli možnost referovat na proběhlých seminářích a mají zájem o zápočet, ho mohou získat náhradním způsobem na základě individuální domluvy s organizátory semináře. Zápočet bude možné získat například aktivní účastí na projektu CoSP nebo zkrácenou prezentací vybraného článku (prezenčně či distančně v závislosti na domluvě a aktuální situaci).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D. (07.02.2019)

Práce na řešení problémů z různých oblastí kombinatoriky (kombinatorické struktury a procesy, teorie grafů, kombinatorická geometrie, ...) a referování vybraných článků z těchto oblastí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK