PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aproximační a online algoritmy - NDMI018
Anglický název: Approximation and Online Algorithms
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/vyuka/APX/
Garant: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Je neslučitelnost pro: NDMX018
Je záměnnost pro: NDMX018
Anotace -
Poslední úprava: IUUK (11.05.2015)
Pro mnohé optimalizační problémy je obtížné navrhnout algoritmy, které je vyřeší optimálně a zároveň rychle (např. pro NP-úplné problémy). V takovém případě studujeme tzv. aproximační algoritmy, které pracují rychle, a najdou řešení více či méně blízké optimálnímu řešení. Tzv. online algoritmy se studují v situaci, kde není předem znám celý vstup. Přednáška se zaměří na teoretické studium aproximačních a online algoritmů pro různé problémy. Předpokládá se znalost na úrovni Bc. předmětu NDMI084 Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: IUUK (11.05.2015)

Naučit středně pokročilé techniky návrhu a analýzy aproximačních a online algoritmů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (04.03.2018)

Pro získání je zápočtu je nutné získat polovinu z celkového počtu bodů za domácí úkoly zadané během semestru za podmínky účasti studenta na cvičeních. Při neúčasti jsou potřeba dvě třetiny z celkového počtu bodů. Povaha kontroly studia neumožňuje opakování zápočtu.

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu v míře pokryté přednáškami. Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: IUUK (11.05.2015)
 • D. P. Williamson, D. B. Shmoys: The Design of Approximation Algorithms, Cambridge university press, 2011.
 • V. V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer, 2001.
 • A. Borodin, R. El-Yaniv: Online computation and competitive analysis. Cambridge university press, 1998.
 • A. Fiat, G. Woeginger: Online Algorithms - The State of the Art, LNCS 1442, Springer, 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (22.06.2019)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky odpovídají sylabu v míře pokryté přednáškami. Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: IUUK (11.05.2015)

Probírané techniky:

 • Základní pojmy, aproximační a kompetitivní poměr
 • Polynomiální aproximační schémata, jejich vztah k silné NP-úplnosti
 • Pokročilé použití metod lineárního programování v aproximačních algoritmech: zaokrouhlování, primárně-duální algoritmy
 • Použití metod semidefinitního programování v aproximačních algoritmech
 • Použití potenciálu pro online algoritmy
 • Metody pro dokazování obtížnosti i přibližného řešení kombinatorických problémů: L-redukce, APX-úplnost, PCP věta

Probírané problémy a algoritmy:

 • Různé modely rozvrhování a "bin packing", hladový algoritmus, další aproximační a online algoritmy
 • Kombinatorické problémy: Steinerův strom, maximální řez, barvení grafů
 • Online algoritmy pro paging (caching) a k-server problém
 • Online algoritmy pro pohyb v neznámém prostředí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK