PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorická a výpočetní geometrie 2 - NDMI013
Anglický název: Combinatorial and Computational Geometry 2
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://kam.mff.cuni.cz/~kvgweb/kvgII.html
Garant: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kombinatorická geometrie a geom. algorit
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Je neslučitelnost pro: NGEM029, NDMX013
Je záměnnost pro: NDMX013, NGEM029
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (23.04.2019)
Pokračování přednášky NDMI009 Základy kombinatorické a výpočetní geometrie je věnováno vybraným specializovanějším tématům. K absolvování přednášky jsou nutné předchozí znalosti na úrovni předmětu NDMI009 Základy kombinatorické a výpočetní geometrie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (20.12.2021)

Předmět v LS 2021/22 NENÍ VYUČOVÁN.

Pokračování a prohloubení látky z NDMI009. V probíraných tématech se zpravidla dojde až na úroveň současného výzkumu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (14.02.2018)

Podmínkou na zápočet je získání aspoň 1/4 celkového počtu bodů za školní a domácí příklady. K doplnění bodů mohou být zadány bonusové příklady. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Zápočet je nutnou podmínkou ke zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D. (25.02.2016)

viz http://kam.mff.cuni.cz/kvgII a NDMI009

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (24.02.2016)

Cvičení probíhá formou samostatného řešení příkladů. Více informací: http://kam.mff.cuni.cz/kvg/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (29.04.2020)

Zkouší se odpřednesená témata a schopnost aplikace na lehčí až středně těžké příklady. Zkouška je ústní. Zkouška se může konat i distanční formou, v závislosti na vývoji aktuální situace.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (23.04.2019)

Témata se každý rok obměňují. V roce 2019/2020 jsou v plánu následující:

Konvexně nezávislé množiny

Půlící přímky

Složitost dolní obálky úseček a Davenport–Schinzelovy posloupnosti

Zlomková Hellyho věta, barevná Carathéodoryho věta, Tverbergova věta

Příp. další témata

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (08.12.2021)

Předmět bude typicky vyučován jednou za dva roky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK