PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dětské programovací jazyky - NDIN019
Anglický název: Programming languages for children
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Je neslučitelnost pro: NDIX019
Je záměnnost pro: NDIX019
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)
Seznámení s programovacími jazyky určenými pro výuku dětí, praktické procvičení práce v jazyce Scratch a případně v dalších prostředích vhodných pro výuku. Metodika práce při výuce programování pro děti.
Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)

Historie programování pro děti. Od želví grafiky po Minecraft (Imagine Logo, Karel, Baltík, ...)

Základní blokové programování
  • Scrach
  • Code.org

Roboti

  • Ozobot
  • Codey Rocky
  • Sphero

Robotické stavebnice

  • Lego Mindstorm
  • Lego Spike
  • SamLabs

Arduino

  • MBot

BBC Micro:Bit

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK