PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář o seismologickém softwaru - NDGF022
Anglický název: Seminar on Seismological Software
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://geo.mff.cuni.cz/seismosoft/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (19.05.2011)
Seminář slouží zejména k představení existujících softwarů, které mohou najít uplatnění v seismologické praxi, a dále pak i k předávání zkušeností s jejich používáním. Půjde jak o cizí (většinou volně dostupné) programy, tak o programy vyvinuté na katedře geofyziky. Důležitou součástí jsou i literární semináře věnované novým zajímavým metodám a postupům v seismologii.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (19.05.2011)

Výměna informací o zajímavém a užitečném softwaru, který se může hodit v seismologické praxi. Seminář má i motivovat studenty k (podrobné) dokumentaci vlastních programů, aby je bylo možno snadno předávat jiným uživatelům.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (19.05.2011)

Dle aktuální požadavků.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (12.10.2012)

Seminář se přizpůsobuje aktuálním potřebám všech zúčastněných. Typické okruhy jsou např.

  • Představení seismického softwarem a zkušeností s ním: Coulomb 3 (výpočet statických deformací a napětí), Axitra (výpočet kompletních vlnových polí pro bodové zdroje pomocí metody diskrétních vlnových čísel), Isola (momentové tenzory pomocí inverze kompletních vlnových obrazů), Integral (výpočet syntetických seismogramů pro kinematické modely konečného zdroje), atd.

  • Popis internetových depozitářů seismických dat a práce s nimi (K-Net, Kik-Net, ORFEUS, CESMD, atd.).

  • Literární semináře o nově publikovaných metodách a výsledcích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK