PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Mechanika kontinua pro doktorandy - NDGF013
Anglický název: Continuum Mechanics for Ph.D. Students
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (28.03.2008)
Malé pohyby ve viskoelastickém předpjatém selfgravitujícím tělese. Příklady: vlastní kmity Země, postglaciální výzdvih, slapové a rotační deformace, konvekce v zemském plášti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (28.03.2008)

Přednáška ukazuje použití teorie mechaniky kontinua pro řešení některých geofyzikálních jevů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (10.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: T_KG (18.01.2007)
  • M. Brdička, Mechanika kontinua, ČSAV, Praha 1959.
  • F. Maršík, Termodynamika kontinua, Academia, Praha 1999.
  • A.C. Eringen: Nonlinear Theory of Continuous Media, McGraw-Hill Book Company, New York, 1962.
  • L.E. Malvern, Introduction of the Mechanics of a Continuous Medium, Prentice Hall, New York, 1969.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (28.03.2008)

Sylabus existuje pouze v anglické verzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK