PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Modelování seismických vlnových polí - NDGF003
Anglický název: Modelling Seismic Wave Fields
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Třída: DS, geofyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)
Konstituční vztahy a pohybové rovnice. Souřadné systémy a metrické tenzory. Kinematická a dynamická paprsková rovnice. Numerické detaily výpočtu paprsků. Izotropní a anizotropní paprsková teorie. Jiné asymptotické metody. Konečné diference ve třech dimenzích. Paprsková metoda pro povrchové vlny. Fresnelovy zóny a objemy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (14.04.2008)

Získání přehledu o metodách výpočtu seismických vln nebo jejich vlastností a o použitelnosti a přesnosti těchto metod.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (14.04.2008)

Červený, V.: Seismic Ray Theory. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (10.05.2002)

Sylabus existuje jen v anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK