PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář o aktuálních problémech geodynamiky - NDGF002
Anglický název: Seminar on Contemporary Problems in Geodynamics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.
Třída: DS, geofyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (04.05.2015)

Geodynamika a planetární vědy jsou rychle se rozvíjející obory v jejichž rámci vychází každoročně velké množství článků. V rámci semináře se studenti seznámí s nedávno publikovanými články. Dále budou podrobně diskutovat vybrané články, které jsou rozšířením učebních textů a klasických učebnic geodynamiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (04.05.2015)

Cílem předmětu je získání přehledu o nově publikovaných výsledcích z oblasti z geodynamiky a planetologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Marie Běhounková, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KG (04.05.2015)

Treatise on Geophysics. G. Schubert (Ed. -in-Chief). Elsevier (2007)

Mantle convection in the Earth and planets. Gerald Schubert, Donald L. Turcotte, Peter Olson. Cambridge University Press (2001)

Časopisecká literatura podle doporučení.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (04.05.2015)

Studenti samostatně pracují s publikovanými texty, které se budou v rámci semináře diskutovat.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (04.05.2015)

Geodynamika a planetární vědy jsou rychle se rozvíjející obory v jejichž rámci vychází každoročně velké množství článků. V rámci semináře se studenti seznámí s nedávno publikovanými články. Dále budou podrobně diskutovat vybrané články, které jsou rozšířením učebních textů a klasických učebnic geodynamiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK