PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů II - NDFZ004
Anglický název: Practical Course in School Experiments II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: G_U2 (10.06.2007)
Praktikum pro studenty učitelství fyziky pro 2.stupeň základní školy. Školní experimenty z oblasti mechaniky, hydromechaniky, aeromechaniky a akustiky. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

M. Svoboda a kol.: Praktikum školních pokusů I,MFF UK, Praha 1993 Mazáč,J. - Hlavička,A.:Praktikum školních pokusů z fyziky ,SPN, Praha 1968 Fuka,J. a kol.: Pokusy z fyziky na základní škole,SPN, Praha 1985 Učebnice fyziky pro základní školu

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (09.02.2006)

Praktikum pro studenty učitelství fyziky (mechanika, hydromechanika).

Určeno pro 4.r. U MF/ZŠ.

Školní experimenty z následujících okruhů:

1. Kinematika.

2. Dynamika.

3. Mechanika tuhého tělesa.

4. Statika kapalin a plynů.

5. Dynamika kapalin a plynů.

6. Kinematika s využitím počítače.

7. Dynamika s využitím počítače.

Formou mikrovýstupů provádějí studenti výklad některých pojmů z uvedených témat doprovázený demonstračními a žákovskými pokusy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK