PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů II - NDFY083
Anglický název: Fundamentals of science education research II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)
Předmět navazuje na Základy výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů I - NDFY082 a poskytuje další vhled do výzkumné činnosti v oblasti didaktik přírodovědných oborů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Studenti podají základní přehled o způsobech výzkumu v oblasti didaktik přírodovědných oborů. Kriticky čtou výzkumné studie z oblasti přírodovědného vzdělávání. Diskutují výsledky bádání v této oblasti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Student získá zápočet na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Stuchlíková, I., & Janík, T. (Eds.). (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

časopis Scientia in educatione

časopis International Journal of Science Education

časopis Physical Review Special Topics - Physics Education Research

Doplňková literatura:

Žák, V. (2016). Metody sběru dat využívané didaktikou fyziky v mezinárodním prostředí. Scientia in educatione, 7(2), 18-33.

Kekule, M. (2014). Obsahová analýza klíčových témat výzkumu v přírodovědném vzdělávání Scientia in educatione 5(2), ISSN 1804-7106. 40-57.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Vymezování výzkumných problémů a formulování výzkumných otázek.

Kvalitativní, kvantitativní a smíšený přístup používaný ve výzkumech přírodovědného vzdělávání.

Výzkumné plány používané ve výzkumech vzdělávání - např. ex post facto, případová studie.

Metody sběru dat - např. didaktický test, dotazník, interview.

Kritické zacházení se získanými daty, metody zpracování dat.

Kritické vyvozování závěrů, jejich interpretace a využití ve vzdělávací praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK