PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktické cvičení ve výuce fyziky II - NDFY078
Anglický název: Practical activities in teaching physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)
Seminář navazuje na předmět Praktické cvičení ve výuce fyziky I. Studenti se budou podílet na vedení praktických cvičení středoškoláků v Interaktivní fyzikální laboratoři (IFL), budou se učit analyzovat jejich činnost a hodnotit jejich práci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Výuka probíhá blokově, studenti získají zápočet za aktivní vedení středoškoláků v alespoň čtyřech experimentálních blocích v IFL (každý blok má 120 minut).

Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Millar, R. (2009). Analysing practical activities to assess and improve effectiveness: The Practical Activity Analysis Inventory (PAAI). York: Centre for Innovation and Research in Science Education, University of York.

Agrest, M. M. (2009). Physics Labs with Flavor. Physics Teacher 47(5), 297-301.

Další materiály vedoucích semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Zadání a cíle praktické práce

Experimentování v badatelské výuce

Design pracovních listů pro experimentování ve výuce fyziky

Hodnocení experimentálních aktivit žáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK