PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktické cvičení ve výuce fyziky I - NDFY077
Anglický název: Practical activities in teaching physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s co nejširším spektrem forem, jakými lze do výuky na střední škole zařadit řešení fyz. úloh a samostatné experimentování žáků. Studenti se seznámí s typově různorodými experimenty, které provádějí v Interaktivní fyzikální laboratoři (IFL) na MFF UK žáci středních škol. Pozornost bude věnována didaktickému zařazení uvedených aktivit do výuky, jejich logické struktuře, designu prac. listů či formám zadání. Studenti se také seznámí s možným způsobem rozboru a hodnocení těchto aktivit, mj. formou opravení autentických žákovských prací a následné diskuse.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Výuka probíhá blokově, studenti získají zápočet za aktivní účast na všech výukových blocích. Dále je podmínkou zápočtu odevzdání metodického zpracování experimentu vybraného vedoucím cvičení a vytvoření pracovního listu dle zadaných požadavků.

Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Millar, R. (2009). Analysing practical activities to assess and improve effectiveness: The Practical Activity Analysis Inventory (PAAI). York: Centre for Innovation and Research in Science Education, University of York.

Agrest, M. M. (2009). Physics Labs with Flavor. Physics Teacher 47(5), 297-301.

Hieggelke, C. J., et al. (2015). TIPERs: Sensemaking Tasks for Introductory Physics. Boston: Addison-Wesley.

Další materiály vedoucích semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Zadání a cíle praktické práce

Experimentování v badatelské výuce

Formy zadání a řešení fyzikálních úloh

Design pracovních listů pro aktivity ve výuce fyziky

Hodnocení experimentálních aktivit žáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK