PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do metodologie výzkumu - NDFY074
Anglický název: Introduction to methodology of research
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: G_U2 (19.05.2010)
Kurz je úvodem do metodologie výzkumu především v sociálních vědách (včetně psychologie, pedagogiky a oborových didaktik ). Metody jsou uplatnitelné i v demografických studiích, medicině, a řadě dalších oborů. Kurz je určen především postgraduálním studentům, kteří se budou zabývat problematikou výzkumu učení či chování v rámci své práce, a pro které by měla být znalost základů metodologie výzkumné práce a schopnost její aplikace podmínkou dalšího studia. Podmínkou k získání zápočtu/zkoušky je vytvoření vlastního výzkumného projektu a schopnost obhájení zvolených metod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: G_U2 (19.05.2010)

Kurz je určen především postgraduálním studentům, kteří se budou zabývat problematikou výzkumu učení či chování v rámci své práce, a pro které by měla být znalost základů metodologie výzkumné práce a schopnost její aplikace v praxi nezbytnou podmínkou dalšího studia. Ostatním zájemcům pak absolvování kurzu umožní porozumění výsledkům odborných prací z této oblasti. Podmínkou k získání zápočtu/zkoušky je vytvoření vlastního výzkumného projektu a schopnost obhájení zvolených metod.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Zápočet a zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (21.02.2011)

Trochim, W. M. K., Donnelly,J.P.(2006) The Research Methods Knowledge

Base.3 Ed. Atomic Dog Publishing Inc (United States),

Mason, J. (2002) Qualitative researching, London, Sage.

Maykut, P. , Morehouse, R. (1994) Beginning Qualitative Research. A

Philosophic and Practical Guide, London, Falmer Press.

Robson, C. (2002) Real world research : a resource for social scientists

and practitioner-researchers, Oxford, Blackwell.

Walford, G. (ed.) (1991) Doing Educational Research, London, Routledge.

Everitt, Brian; Landau, S.; and Leese, M, (2001) Cluster Analysis, 4th

ed., Arnold, London.

Gnanadesikan, R., (1997) Methods of Statistical Data Analysis of

Multivariate Observations, John Wiley and

Sons.

Tucker,R.L., Maccallum, R.C. (2006) Exploratory factor analyses. Available

from http://www.unc.edu/~rcm/book/factor.pdf (21.02.2011)

SPSS tutorials. Available from http://www.spsstools.net/spss.htm

(21.02.2011)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Podmínkou k získání zápočtu/zkoušky je vytvoření vlastního výzkumného projektu a schopnost obhájení zvolených metod.

Sylabus -
Poslední úprava: G_U2 (19.05.2010)

1/ Experimental Design

Basics of experimental design

Experimental Design Terminology

Major classes of information

2/ Basic Experimental Designs

Two-group posttest-only randomized experiment

Pretest postes randomized group design.

Examples

3/ Hybrid experimental design

Solomon four groups

Switching replications

Randomized blocks

Examples

4/ Factorial designs

Independant studies

combining independant studies

Examples

5/ Basic Quasi-experimental design

Nonequivalent groups

Regression discontinuity

Examples

6/ Other Quasi-experimental designs

Separate Pre-Post Samples file

Proxy Pretest file

Double Pretest Design file

Nonequivalent Dependent Variables

Examples

7/ Non experimental design

Methods

Examples

8/ Qualitative research

Methods

Threads

Validity and reliability

Examples

9/ How to obtain qualitative data

Interview

Direct observation

Analyses of written documents

10/ Scaling

?unmeasurable constructs" and measuring of abstract concepts

Dimensionality

Major Scale types

Examples

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK