PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika v mezipředmětových vazbách - NDFY073
Anglický název: Interdisciplinary Relations and Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2007)
Seminář je určen zejména budoucím učitelům fyziky na středních a základních školách. Ukazuje různé způsoby vedení výuky fyziky v kontextu dalších oborů, a to jak po obsahové, tak i metodické stránce. Pozornost je věnována zejména propojení fyziky s biologií, geografií a historií, např. prostřednictvím těchto témat: fyzika oběhového systému, prostorová orientace, šíření nervového vzruchu, základy meteorologie, domácí spotřebiče. Seminář je výrazně prakticky a návodně orientován; součástí semináře je i fyzikální procházka Prahou.
Literatura
Poslední úprava: KEKULE/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)

Sibernagl, Despopoulos: Atlas fyziologie člověka, Grada, 3. české vydání, 2004

Trojan a kol.: Lékařská fyziologie, Grada

Sternberg R.J.: Kognitivní psychologie, portál 2002

a dále dle doporučení k jednotlivým tématům

Sylabus -
Poslední úprava: KEKULE/MFF.CUNI.CZ (01.04.2008)

Příklady možných témat: astronomie, fyzika oběhového systému, orientace v prostoru

šíření nervového vzruchu, základy meteorologie, domácí spotřebiče, historicko-fyzikální procházka Prahou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK