PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vývoj fyzikálních experimentů II - NDFY070
Anglický název: Development of Physical Experiments II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Studenti navrhují soubory experimentů pro výuku fyziky na středních (resp. základních) školách. Pro tyto experimenty navrhují a zhotovují pomůcky. Součástí vývoje experimentů je také vytváření metodických didaktických materiálů k navrhovaným pokusům.
Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Učebnice, technické příručky, články z časopisů a literatura podle zadání vedoucího semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Studenti navrhují experimenty, zhotovují k nim pomůcky a vytváří metodické výukové materiály. Experimenty odpovídají tématům probíraným ve fyzice na ZŠ a SŠ. Tematický okruh a konkrétní obsah své práce si každý student vybere sám. Průběžně probíhají krátké prezentace projektů. Tematické okruhy:

1. elektřina a magnetismus - elektrostatika, pokusy s magnety, elektrické a magnetické pole, elektromotory, generátory, elektromagnetická indukce, Lenzův zákon, elektromagnetické vlnění.

2. elektronika - vývoj jednoduché elektronické stavebnice, pokusy s diodami a tranzistory, konstrukce elektronických zařízení a stavba obvodů a jejich didaktické využití, zábavná elektronika v hodinách fyziky.

3. optika - dírková komora, jednoduché fotoaparáty, konstrukce dalekohledů a mikroskopů, vývoj jednoduché soupravy pro výuku optiky, měření indexu lomu, pokusy s dálkovým ovladačem (IR), pokusy s UV diodami a výbojkami.

4. hraniční témata - fyzika a lidské tělo, fyzika a rostliny, fyzikální pokusy formou kouzelnických triků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK