PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář f12 I - NDFY064
Anglický název: Ph.D. Students' Seminar f12 I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: DVORAKL/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)
Pracovní seminář pro doktorandy studijního oboru f12 - Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Stručné referáty o postupu a výsledcích vlastní práce, diskuse problémů, informace o nových časopiseckých článcích a dalších publikacích z oboru, výměna zkušeností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích (účast na alespoň 2/3 seminářů, informace o pokroku v doktorském studiu, dle možnosti formou delší prezentace, aktivní účast v diskusi na semináři). Účast nelze nahradit žádným testem ani písemnou prací.

Literatura -
Poslední úprava: DVORAKL/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

Články z časopisů typu Am.J.Phys., Eur.J.Phys., Phys.Educ., TPT, z českých časopisů věnovaných výuce fyziky; další literatura z oboru fyzikálního vzdělávání.

Sylabus -
Poslední úprava: DVORAKL/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

Vystoupení doktorandů na témata týkající se jejich práce; na ně navazující diskuse příslušných problémů. (Pořadí témat reaguje na postup prací doktorandů.) Do programu jsou zařazovány aktuální informace týkající se konferencí, nových publikací atd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK