PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Počítačem podporovaný experiment - 1 (mechanika a akustika) - NDFY061
Anglický název: Computer Aided Experiment 1 - Mechanics and Acoustics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2006)
Práce se školními systémy pro sběr dat, jejich zpracování a řízení experimentu (ISES, IPCOach, Pasco, Vernier). Práce s kamerou jako nástrojem pro záznam trajektorie pohybujícího se tělesa v čase. Počet zájemců je omezen počtem míst v laboratoři a technickými prostředky. Pasivní znalost anglického jazyka a základní obsluhy počítače podmínkou.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Zápočet. (Za aktivní práci v semináři.)

Literatura -
Poslední úprava: LUSTIGO/MFF.CUNI.CZ (18.05.2010)

Experimenty dostupné na

Haliday,D.- Resnick,R.:. Fundamentals of Physics. John Wiley and Sons, New York, 1981.

Aktuální návody a manuály k příslušným verzím probíraného SW a HW. Upřesní vyučující.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2006)

1. Úvod do počítačem podporovaného experimentu

2. Studium pohybu - základy (ISES- ultrazvuk)

3. Studium zrychlení v neinerciální vztažné soustavě - rotující systém (PASCO, 3 axes accelerometer)

4. Studium zrychlení v neinerciální vztažné soustavě - výtah (PASCO, 3 axes accelerometer)

5. Studium zrychlení v neinerciální vztažné soustavě - kyvadla (PASCO, 3 axes accelerometer)

6. Vrhy a hody v gravitačním poli Země (Kamera)

7. Pružné a nepružné rázy (kamera)

8. Studium pohybu cvičence (kamera, Pasco)

9. Přetížení a lidský organizmus (v návaznosti na studium pohybu cvičence) (Pasco)

10. Pohyb auta/kola a cykloidy (kamera)

11. Odporové síly a tření-I (IPCoach)

12. Odporové síly a tření II (Pasco, Vernier)

13. Studium zvuku, skládání kmitů, rázy

14. Studium zvuku , FFT

15. Měření rychlosti zvuku

Popisy všech experimentů jsou po zapsání dostupné na telmae.karlov.mff.cuni.cz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK