PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Heuristické metody ve výuce fyziky I - NDFY051
Anglický název: Heuristic Methods in Physics Teaching I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2011)
Výběrový seminář pro studenty učitelství fyziky pro ZŠ a SŠ. Jde o praktický nácvik heuristického způsobu výuky základních partií obecné fyziky. Posluchači v rámci semináře zažijí jak roli žáků aktivně "objevujících" nové poznatky, tak metodický nadhled nad danými tématy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (17.02.2009)

Materiály z Metodického portálu RVP VÚP Praha:

http://www.rvp.cz/clanek/136

http://www.rvp.cz/clanek/478

http://www.rvp.cz/clanek/479

http://www.rvp.cz/clanek/480

http://www.rvp.cz/clanek/2020

Materiály publikované na webových stránkách projektu Heuréka:

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/clanky-a-materialy

Sylabus -
Poslední úprava: KOUDELKO (10.05.2005)

Rozbor metodických postupů, ukázky a rozbor typických žákovských chyb, řešení zadaných a vytváření vlastních úloh, konstrukce jednoduchých přístrojů a učebních pomůcek k níže uvedeným tématům školské fyziky (zejména na úrovni 2. stupně ZŠ resp. nižších stupňů gymnázií): Vlastnosti látek, elektrostatika, magnetismus, základní fyzikální veličiny a jejich měření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK