PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů I - NDFY045
Anglický název: Practical Course in School Experiments I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Studenti navrhují a provádějí experimenty z vybraných témat školské fyziky (mechanika, hydromechanika, termika, kmitání, vlnění a optika). V rámci krátkých výstupů pak ukazují, jak experimenty začlenit do výuky. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Mandíková, CSc. (04.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech deseti úloh v praktiku.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů I, UK 1993

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů II, UK 1994

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole I, II, III. Prometheus Praha 1997, 1999

Učebnice fyziky pro základní a střední školy (především pro gymnázium)

Sylabus -
Poslední úprava: DROZD/MFF.CUNI.CZ (20.05.2009)
  • pokusy z kinematiky a dynamiky (demonstrační a žákovské soupravy, vzduchová dráha, vzduchový stůl)
  • pokusy z hydrostatiky a hydrodynamiky
  • pokusy týkající se kmitání a vlnění
  • pokusy z akustiky
  • pokusy z termiky a molekulové fyziky
  • pokusy z geometrické a vlnové optiky
  • pokusy podporované počítařem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK