PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Problémy fyzikálního vzdělávání - NDFY029
Anglický název: Problems of Physics Education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (27.11.2018)
Pracovní seminář pro posluchače učitelství fyziky, doktorandy, pracovníky KDF, učitele z praxe a všechny zájemce. Realizuje se formou referátů pracovníků KDF, doktorandů, diplomantů a hostů o nejrůznějších problémech týkajících se výuky fyziky a fyzikálního vzdělávání vůbec. Při opakovaném zápisu je posluchač povinen vystoupit na semináři s referátem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Mandíková, CSc. (04.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 80 % účast na semináři.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (10.05.2005)

K tomuto předmětu není žádná literatura.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (15.04.2016)
Témata jednotlivých seminářů jsou zveřejňována na webových stránkách KDF (http://kdf.mff.cuni.cz/) a vývěskou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK