PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komunikační a informační prostředky ve výuce (fyziky) II - NDFY019
Anglický název: Information and Communication Technologies in (Physics) Teaching II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
RNDr. Stanislav Zelenda
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2006)
Výběrový seminář věnovaný praktickému uplatňování online learning, e-learning a online podpoře výuky. Jsou prezentovány a diskutovány základní přístupy, vybraná řešení a systémy, základní problémy navrhování a realizace výukových aplikací. Ukázky provozu a hodnocení online kurzu. Seminář je organizován s využitím zkušeností našich i zahraničních univerzit a vzdělávacích institucí. Určeno pro 3.- 5.r.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Zápočet. (Za aktivní práci v semináři.)

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2006)

Rosenberg, M., J.: E-Learning. McGraw-Hill. 2001 Palloff, R., M. - Pratt K.: Building Learning Communities in Cyberspace. Jossey-Bass Publishers. San Francisco. 1999 Cohen, L. - Manion, L. - Morrison, K.: Research Methods in Education. RoutledgeFalmer. 2001 Zdroje na Internetu

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2006)

Online learning a e-learning:

základní přístupy a vybrané systémy pro realizaci výuky po síti (asynchronní, synchronní);

Online kurz a online podpora výuky:

základní pojmy a koncepce

vybrané prostředky

navrhování a tvorba kurzů (učebních materiálů a online učebních aktivit)

hodnocení studia v online výuce

evaluace online výuky

kombinace online a prezenční výuky;

Prezentace a obhajoba seminární práce (např. fragment online kurzu nebo dílčí nástroj online podpory výuky).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK