PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komunikační a informační prostředky ve výuce fyziky - NDFY018
Anglický název: Information and Communication Technologies in Physics Education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
RNDr. Stanislav Zelenda
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2006)
Úvod do práce se základními ICT aplikacemi, vhodnými pro fyziku a výuku fyzice. Jmenovitě: applety a physlety, (virtuální laboratoře obecně), vzdálené laboratoře, SW a HW nástroje pro sběr dat a řízení experimentu, SW nástroje pro další zpracování dat, základní modelovací nástroje.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Zápočet. (Za aktivní práci v semináři.)

Literatura -
Poslední úprava: LUSTIGO/MFF.CUNI.CZ (17.05.2010)

Zdroje na Internetu

Ellsworth, J., H.: Education on the Internet. SAMS publishing. Indiana. 2002

Cohen, L. - Manion, L. - Morrison, K.: Research Methods in Education. RoutledgeFalmer. 2001

How People Learn. National Academy Press. Washington D.C. 2002

Sylabus -
Poslední úprava: LUSTIGO/MFF.CUNI.CZ (17.05.2010)

Modelování a simulace - práce s dostupným SW(převážně open source, freeware) - Modellus, Interactive Physics

Virtuální laboratoře - Applety a physlety - použití ve výuce

Vzdálené laboratoře a vzdálená pozorování

Počítačem podporovaný experiment (úvod do systémů Pasco, Ises, Vernier aj.)

Video měření - práce s AviStep, Tracker

Počet zájemců je omezen počtem míst v laboratoři a technickými prostředky. Pasivní znalost anglického jazyka a základní obsluhy počítače podmínkou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK