PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů I - NDFY014
Anglický název: Practical Course in School Experiments I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Stanislav Zelenda
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Demonstrační pokusy z mechaniky, termiky, kmitání, vlnění a elektřiny. Určeno pro 3.r. U MF,FI /SŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů I, UK 1993

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů II, UK 1994

Učebnice fyziky pro střední školy (především gymnaziální)

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Mechanika I (kinematika a dynamika).

2. Mechanika II (mechanika tuhého tělesa).

3. Mechanika III (mechanika tekutin).

4. Mechanické kmitání a vlnění, akustika.

5. Termika a molekulová fyzika.

6. Elektrostatické pole.

7. Elektrický proud v kovech.

8. Elektrický proud v kapalinách, plynech a ve vakuu.

Kromě absolvování těchto osmi úloh, z nichž každá obsahuje předepsané povinné pokusy a návrh výběrových pokusů, vykoná každý posluchač jeden mikrovýstup. Při něm demonstruje vybraný fyzikální jev z okruhu jevů, které se naučil demonstrovat v prvním praktiku, objasňuje průběh jevů a fyzikálně ho zdůvodňuje. Konkrétní náplň jednotlivých témat bude upřesněna vyhláškou na vývěsce katedry před zahájením semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK