PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání ve videu - NDBI045
Anglický název: Video Retrieval
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (16.03.2021)
Vyhledávání ve videu je dynamicky rozvíjenou oblastí. V tomto kurzu budou prezentovány nejnovější trendy z této oblasti, se zaměřením na různé typy scénářů hledání. Během cvičení budou zkoušeny různé techniky a pomocné nástroje pro práci s video daty, v rámci skupinových projektů bude možné vyvíjet také jednoduché vyhledávače. Vybraná nejlepší nová rozšíření mohou být přihlášena do prestižní mezinárodní soutěže.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (04.10.2017)

Zápočet student získá za vypracování menšího projektu, který je zadán na jedné z prvních přednášek.

Zkouška pak probíhá ústní formou.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSI (07.06.2016)

Klaus Schoeffmann, Marco A. Hudelist, Jochen Huber. Video Interaction Tools: A Survey of Recent Work. ACM Comput. Surv. 48(1): 14 (2015).

P. Geetha and Vasumathi Narayanan. 2008. A survey of content-based video retrieval. Journal of Computer Science.

Weiming Hu , Nianhua Xie , Li , Xianglin Zeng , Stephen Maybank, A Survey on Visual Content-Based Video Indexing and Retrieval, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews.

Alejandro Jaimes , Nicu Sebe, Multimodal human-computer interaction: A survey, Computer Vision and Image Understanding.

Arthur G. Money , Harry Agius, Video summarisation: A conceptual framework and survey of the state of the art, Journal of Visual Communication and Image Representation.

Phillipe Salembier, Thomas Sikora, B. S. Manjunath. Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description Interface. ISBN: 978-0-471-48678-7. WILEY.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)

Introduction to video retrieval

Video formats

Frame/shot/scene detection

Frame-based features

Scene-based features

Similarity search in video

Fusion of features

Video classification

Video visualization techniques

Interactive video retrieval

Video retrieval systems

Video retrieval evaluation campaigns

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK