PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bioinformatické algoritmy, databáze a nástroje - NDBI044
Anglický název: Algorithms, databases and tools in bioinformatics
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (17.04.2018)
Přednáška představí aktuálně používané algoritmy a přístupy pro analýzu DNA, RNA a proteinů. Především půjde o algoritmy pro podobnostní modelování sekvencí a struktur biomolekul, fylogenetickou analýzu a predikci struktury. Studenti se také dozví, jaké existují hlavní repositáře souvisejících biologických dat, jaká je struktura těchto dat a jak s nimi pracovat na programové úrovni.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D. (24.05.2019)

Písemní zkouška v rozsahu dle sylabu předmětu.

Zápočtový program.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (18.04.2015)
 • Z: Zvelebil, M., Baum J.: Understanding Bioinformatics, Garland Science; 1 edition, 2007, 0815340249
 • Z: Durbin, R., et al.: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids, Cambridge University Press, 1998, 0521629713
 • D: Mount, D.W.: Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Second Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004, 0879696087
 • D: Gusfield, D.: Algorithms on Strings, Trees and Sequences - Computer Science and Computational Biology, Cambridge University Press, 1997, 0521585198
 • D: Jones, N.C., Pevzner, P.A.: An Introduction to Bioinformatics Algorithms, The MIT Press, 2004, 0262101068

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (17.04.2018)

Upozornění: v akademickém roce 2018/2019 bude vyučováno blokově.

 • Úvod. Existující nukleotidové a proteinové databáze.
 • Sekvenční podobnost DNA, RNA a protenů.
 • Efektivní vyhledávání v databázích proteinových sekvencí.
 • Vyhledávání motivů.
 • Vícenásobná sekvenční podobnost.
 • Stavba fylogenetických stromů.
 • Algoritmy pro uření podobnost proteinových struktur
 • Predikce RNA a proteinové struktury.
 • Predikce interakčních míst.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK