PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Techniky vizualizace dat - NDBI042
Anglický název: Data Visualization Techniques
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace
Poslední úprava: T_KSI (22.04.2016)

Vizualizace dat je v mnoha oblastech nedílnou součástí analýz různých souborů dat. Předmět seznámí posluchače s principy, nástroji a algoritmy určených pro vizualizaci. Ačkoli důraz předmětu není přímo na analýzu dat, v různých příkladech užití vizualizace se v rámci přednášek i cvičení studenti setkají s různými metodami statistické analýzy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: T_KSI (22.04.2016)

Projekt. Zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (22.04.2016)

Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information; Graphics Pr; 2nd edition

Edward R. Tufte: Envisioning Information; Graphics Pr

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (22.04.2016)

  • Úvod do reprezentace a vizualizace dat
  • Principy a typy vizualizací
  • Vizualizace dat na webu
  • Vizualizace vícerozměrných dat - PCA
  • Multidimensionální škálování
  • Vizualizace grafových dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK