PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Techniky vizualizace dat - NDBI042
Anglický název: Data Visualization Techniques
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (12.05.2022)
Vizualizace dat je v mnoha oblastech nedílnou součástí analýz různých souborů dat. Studenti se seznámí s hlavními principy vizuálního vnímání a jejich vlivem na tvorbu vizualizací. Dále pak předmět pokrývá základní typy vizualizací, vizualizaci na webu, techniky redukce dimenze a přístupy k vizualizaci grafových dat.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D. (02.10.2017)

Projekt. Zkouška.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (14.05.2014)

Edward R. Tufte: The Visual Display of Quantitative Information; Graphics Pr; 2nd edition

Edward R. Tufte: Envisioning Information; Graphics Pr

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D. (31.01.2022)
  • Úvod do reprezentace a vizualizace dat
  • Principy a typy vizualizací
  • Vizualizace dat na webu
  • Vizualizace multidimenzionálních dat (PCA, MDS, t-SNE, UMAP)
  • Vizualizace síťových dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK