PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Big Data management a NoSQL databáze - NDBI040
Anglický název: Big Data Management and NoSQL Databases
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/2016-1-NDBI040/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NSWI135
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (10.05.2017)

Předmět seznámí studenty se širokou škálou pojmů a technologií souvisejících s Big Data a současně poskytne hlubší vhled do jednotlivých typů NoSQL databázových systémů. U každého typu NoSQL databází budou uvedeny základní principy a používané techniky i praktické příklady. V rámci cvičení si studenti sami vyzkouší zprovoznit jednotlivé typy databází a otestují jejich funkcionalitu na vlastních menších aplikacích.
Literatura -
Poslední úprava: T_KSI (06.05.2013)

http://nosql-database.org/

Pramod J. Sadalage - Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence

Eric Redmond - Jim R. Wilson: Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement

Sherif Sakr - Eric Pardede: Graph Data Management: Techniques and Applications

Shashank Tiwari: Professional NoSQL

Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat: MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Google, Inc.

Google Code: Introduction to Parallel Programming and MapReduce

Hadoop: The Definitive Guide, by Tom White, 2nd edition, Oreilly’s, 2010

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (10.05.2017)

1. Úvod do Big Data a NoSQL databází

2. Princip MapReduce

3. Základní principy Big Data managementu (CAP theorem, distribuce, škálování, replikace)

4. Srovnání a klasifikace NoSQL databází

5. Databáze typu klíč - hodnota

6. Sloupcové databáze

7. Dokumentové databáze

8. Grafové databáze - základní principy

9. Grafové databáze - pokročilé aspekty, indexace, dotazování

10. Pokročilé principy Big Data managementu (transakce, výkon, polyglot persistence)

11. Multi-model databáze

12. Další technologie (NewSQL databáze, hybridní databáze, array databáze, cloud computing, ...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK