PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní databázové systémy - NDBI040
Anglický název: Modern Database Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NDBI040/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2018)
Cílem předmětu je poskytnout úvod do problematiky efektivního ukládání a dotazování velkých dat (Big Data). Předmět seznámí studenty se širokou škálou souvisejících pojmů a technologií a současně poskytne hlubší vhled do jednotlivých nových typů databázových systémů. U každého typu databází budou uvedeny základní principy a používané techniky i praktické příklady. V rámci cvičení si studenti sami vyzkouší zprovoznit vybrané typy databází a otestují jejich funkcionalitu na vlastních menších aplikacích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (22.05.2020)

Viz https://www.ksi.mff.cuni.cz/~holubova/NDBI040/

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2018)
 • Holubova I., Kosek J., Minarik K., Novak D.: Big Data a NoSQL databáze. Grada 2015. ISBN: 978-80-247-5466-6
 • Pramod J. Sadalage - Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence
 • Eric Redmond - Jim R. Wilson: Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement
 • Sherif Sakr - Eric Pardede: Graph Data Management: Techniques and Applications
 • Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat: MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Google, Inc.
 • Hadoop: The Definitive Guide, by Tom White, 2nd edition, Oreilly’s, 2010
 • Carlyna Bondiombouy, Patrick Valduriez. Query Processing in Multistore Systems: an overview. [Research Report] RR-8890, INRIA Sophia Antipolis - Méditerranée. 2016, pp.38.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D. (04.05.2022)
 • Relační model dat, relační databáze. Historický přehled alternativních datových modelů a databázových systémů.
 • Úvod do problematiky Big Data (historie, vlastnosti, datové modely).
 • Základní principy Big Data managementu (CAP theorem, distribuce, škálování, replikace, transakce v distribuovaném prostředí, ...).
 • Přehled a klasifikace databázových systémů a technologií pro efektivní správu a zpracování Big Data.
 • Distribuované souborové systémy.
 • MapReduce - princip, vlastnosti, kritika, alternativní přístupy.
 • NoSQL databáze (klíč/hodnota, sloupcové, dokumentové).
 • Grafová data a grafové databáze.
 • Data s více modely. Multi-model databáze. Polystores.
 • Jazyk SQL v prostředí Big Data. NewSQL databáze.
 • Další typy moderních databází (databáze polí, ...).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK