PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Big Data management a NoSQL databáze - NDBI040
Anglický název: Big Data Management and NoSQL Databases
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/171-NDBI040/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NSWI135
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)

Předmět seznámí studenty se širokou škálou pojmů a technologií souvisejících s Big Data a současně poskytne hlubší vhled do jednotlivých typů NoSQL databázových systémů. U každého typu NoSQL databází budou uvedeny základní principy a používané techniky i praktické příklady. V rámci cvičení si studenti sami vyzkouší zprovoznit jednotlivé typy databází a otestují jejich funkcionalitu na vlastních menších aplikacích.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2018)

V průběhu semestru jsou postupně zadávány a hodnoceny domácí úkoly. Za jejich úspěšné vypracování je možné celkově získat až 120 bodů, v případě nedostatků nebo zpoždění oproti stanoveným termínům pak bodů méně. Každý úkol bude vyučujícím hodnocen jen jednou, případné odevzdání opravných verzí se nepřipouští. Během cvičení je dále možné získat body za aktivitu, samotná účast na cvičeních povinná není. Pro udělení zápočtu je potřeba získat alespoň 100 bodů. Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na závěrečné zkoušce. Zkouška se skládá s povinného písemného testu a dobrovolné ústní části.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.05.2018)

http://nosql-database.org/

Pramod J. Sadalage - Martin Fowler: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence

Eric Redmond - Jim R. Wilson: Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement

Sherif Sakr - Eric Pardede: Graph Data Management: Techniques and Applications

Shashank Tiwari: Professional NoSQL

Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat: MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, Google, Inc.

Google Code: Introduction to Parallel Programming and MapReduce

Hadoop: The Definitive Guide, by Tom White, 2nd edition, Oreilly’s, 2010

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)

1. Úvod do Big Data a NoSQL databází

2. Princip MapReduce

3. Základní principy Big Data managementu (CAP theorem, distribuce, škálování, replikace)

4. Srovnání a klasifikace NoSQL databází

5. Databáze typu klíč - hodnota

6. Sloupcové databáze

7. Dokumentové databáze

8. Grafové databáze - základní principy

9. Grafové databáze - pokročilé aspekty, indexace, dotazování

10. Pokročilé principy Big Data managementu (transakce, výkon, polyglot persistence)

11. Multi-model databáze

12. Další technologie (NewSQL databáze, hybridní databáze, array databáze, cloud computing, ...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK