PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informační modely s uspořádáním - NDBI037
Anglický název: Information Models with Ordering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/%7Evojtas/teaching/teaching.html
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.04.2021)
Předmět je zrušen, látka je obsažena v NSWI166, který s tímto předmětem záměnný.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (27.10.2020)

Following conditions are "corona"-dependent subject to change, actual form of deliverables and timetable will be settled and announced on classroom page for definitely enrolled students when "corona"-conditions change.

Terms of passing the course consist of homework, mainly on paper and some about experimenting with small illustrative data. These are only conditions for getting credits.

Exam is oral and requires basic understanding of the whole material.

As soon as terminology is introduced, detailed milestones (also form of deliverables) and preferred deadlines (with possible repeated attempts) will be announced at a lab.

There is no evidence on personal presence. Nevertheless, no additional explanation for tasks will be given, except on the respective lab and brief description on the course web. Final deadline is end of semester.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)
  • Fagin, Lotem, Naor. Optimal aggregation algorithms for middleware, J. Computer and System Sciences 66 (2003), pp. 614-656, http://researcher.watson.ibm.com/researcher/files/us-fagin/jcss03.pdf
  • Učební materiál na webu předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (23.05.2020)
Informační modely a uspořádání
Motivační problémy, use-case, data, výzva, cíl, co/kdo je lepší, uspořádaní jako preference

Různé způsoby reprezentace a prezentace dat, informací, znalostí

Lineární Monotónní Preferenční Model

Faginův datový model a prahový top-k algoritmus - dedukce - dotazování, vyhledávaní,…
Lineární Monotónní Preferenční Model a Faginův datový model

Prahový algoritmus, korektnost

Míry úspěšnosti algoritmů učení preference - indukce - učení, zobecnění, odhad, předpověď
Třídy modelů

Systémy metrik

Experimenty v informatice, validace, vyhodnocení

Datalog/logické programování - logický/relační doménový kalkul s uspořádáním
Vícehodnotové charakteristické funkce množin jako kódovaní uspořádání, vícehodnotová logika, spojky

Vícehodnotový modus ponens - Deklarativní modely - model dedukce, indukce, dotazování

Vícehodnotový modus ponens, reziduované operátory a korektnost

Vícehodnotové logické programování - korektnost modelu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK