PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Informační modely s uspořádáním - NDBI037
Anglický název: Information Models with Ordering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/vyuka.html
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)
Při současné záplavě informací a služeb na webu je třeba mít modely zpracování informací, které je uspořádají dle relevance pro každého uživatele-zákazníka zvlášť. Cílem přednášky je propojit různé informační modely (hlavně deklarativní: deduktivní a induktivní) a obohatit je o rozměr uspořádání. Na cvičení se kódují prototypy algoritmů a získávají zkušenosti s induktivními metodami.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)

Terms of passing the course consist of coding algorithms prototypes, deductive methods, inductive methods. These are only conditions for getting credits. Exam is oral and requires basic understanding of whole material.

As soon as terminology is introduced, detailed milestones (also form of deliverables) and preferred deadlines will be announced (with possible repeated attempts). There is no evidence on personal presence. Nevertheless, no additional explanation for tasks will be given, except on the respective lab and brief description on the course web. Final deadline is end of semester (without repeated attempts).

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.05.2019)
  • Fagin, Lotem, Naor. Optimal aggregation algorithms for middleware, J. Computer and System Sciences 66 (2003), pp. 614-656, http://researcher.watson.ibm.com/researcher/files/us-fagin/jcss03.pdf
  • Učební materiál na webu předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (10.05.2017)
Informační modely a uspořádání
Motivační problémy, use-case, data, výzva, cíl, co/kdo je lepší, uspořádaní jako preference

Různé způsoby reprezentace a prezentace dat, informací, znalostí

Lineární Monotónní Preferenční Model

Faginův datový model a prahový top-k algoritmus - dedukce - dotazování, vyhledávaní,…
Lineární Monotónní Preferenční Model a Faginův datový model

Prahový algoritmus, korektnost

Míry úspěšnosti algoritmů učení preference - indukce - učení, zobecnění, odhad, předpověď
Třídy modelů

Systémy metrik

Experimenty v informatice, validace, vyhodnocení

Datalog/logické programování - logický/relační doménový kalkul s uspořádáním
Vícehodnotové charakteristické funkce množin jako kódovaní uspořádání, vícehodnotová logika, spojky

Vícehodnotový modus ponens - Deklarativní modely - model dedukce, indukce, dotazování

Vícehodnotový modus ponens, reziduované operátory a korektnost

Vícehodnotové logické programování - korektnost modelu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK