PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání multimediálního obsahu na webu - NDBI034
Anglický název: Multimedia Retrieval
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVNPGcDPZ_tuQJhwT30nnfwkMX_x2GkzF
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2016)
Předmět uvádí do technologií vyhledávání multimediálního obsahu na webu. Jelikož multimediální aplikace a data získávají na webu stále větší prostor, nabízí předmět perspektivu pro budoucí vývojáře multimediálních aplikací a databází - v prostředí webu i mimo něj. Student získá průřezové znalosti zahrnující rozhraní portálů s multimediálním obsahem, principy podobnostního vyhledávání, metody extrakce vlastností z multimediálních objektů, indexování a strukturu distribuovaných vyhledávačů. Pro absolvování předmětu se předpokládá znalost látky pokryté předmětem NDBI025 Databázové systémy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za úspěšnou realizaci projektu (experimentální software). Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSI (23.03.2010)

1. Zezula, P, Amato, G., Dohnal, V., Batko, M. ''Similarity Search: The Metric Space Approach''. Springer, 2005. ISBN 0387291466.

2. Nicolas Hervé, Nozha Boujemaa: ''Image annotation: which approach for realistic databases?'', ACM International Conference on Image and Video Retrieval, 2007.

3. Castelli, V., Bergman, L. D. ''Image Databases: Search and Retrieval of Digital Imagery''. Wiley-Interscience, 2001. ISBN 0471321168.

4. Ritendra Datta, Dhiraj Joshi, Jia Li, James Z. Wang, "Image Retrieval: Ideas, Influences, and Trends of the New Age!, ACM Computing Surveys 40: 1, 2008

5. Berry, M. W., Browne, M. ''Understanding Search Engines: Mathematical Modeling and Text Retrieval (2nd Edition)''. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005. ISBN 0898715814.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška se realizuje testem (po udělení zápočtu). Známka se určuje podle součtu bodů za zkouškový test a zápočtový projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (25.10.2017)

1. Web platforms for retrieval and sharing of multimedia content

2. Web interfaces, modalities and quality of retrieval

3. Text-based and bag-of-words models

4. Similarity search - models and queries

5. Similarity search - popular similarity functions

6. Global image descriptors

7. Local image features

8. Image retrieval using neural networks

9. Feature extraction from video, audio, music and melody

10. Retrieval of 2D and 3D models

11. Principles of multimedia indexing

12. Metric access methods

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK