PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zákaznické preference - NDBI021
Anglický název: Customer preferences
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/vyuka.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy, Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (12.12.2018)
Centrem našeho zájmu je proces, který řídí zákaznické akce na rozhraní webovského obchodu a odpovědi systému. Naučíme se tvořit a vyhodnocovat zákaznické preferenční modely založené na některých “business” modelech; efektivně nalézt příslušné top-k odpovědi a doménový kalkul pro tyto. Cvičení se skládají z referátů o současných výsledcích, učení preferencí, imitace virtuálního projektu „Lean startup“ přes sociální síť.
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (14.03.2018)

can be found on http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/y5v/NDBI021/021TermsPassingCourseGeneral.html

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.12.2018)
  • A comparison of fuzzy and annotated logic programming, Fuzzy Sets and Systems, 144 (2004) 173-192
  • Fagin, Lotem, Naor. Optimal aggregation algorithms for middleware, J. Computer and System Sciences 66 (2003), pp. 614-656
  • Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business 2011
  • G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Springer 2013

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.12.2018)

Sylabus

Modelování zákaznických preferencí a dotazování s preferencemi
Úvod, motivace, výzvy a příklady zákaznických preferencí.

Lean startup model,

LMPM-Lineární Monotónní Preferenční Model, jednoznačnost reprezentace LMPM

Top-k algoritmus - dotazování/vyhledávání s preferencemi
Faginův monotónní model zákaznických preferencí a algoritmy pro výpočet top-k

Teoretická optimalita prahového algoritmu a praktické experimenty, model vícero zákazníků

Učení zákaznických preferencí
Problém učení (získávání) zákaznických preferencí

Učení zákaznických preferencí

Různé metriky vyhodnocování kvality modelů

Formální rámec pro převoditelnost preferenčních modelů, souvislosti s ekonomickými a optimalizačními modely
Matematický Fuzzy Datalog - Preferenční Datalog
Preferenční logika jako jazyk pro modelování preferencí, vícehodnotový modus pones a jeho korektnost

Procedurální a deklarativní sémantika preferenčního Datalogu bez negace a s rekurzí, korektnost

Fixpoint pro preferenční Datalog a vypočítatelnost minimálního modelu

Věta o aproximativní úplnosti preferenčního Datalogu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK