PředmětyPředměty(verze: 802)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Dotazovací jazyky II - NDBI006
Anglický název: Query Languages II
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (11.05.2017)

Témata přednášky viz sylabus. V semináři se referuje doplňková literatura vycházející ze současných trendů a imituje virtuální „Lean startup“ zaměřený na intuitivní dotazovací rozhraní kde k interakci s uživateli používame sociální síť. Pro absolvování předmětu je užitečná znalost látky pokryté předmětem NDBI001 Dotazovací jazyky I.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (11.05.2017)

  • Pokorný J.: Dotazovací jazyky. Skripta, Karolinum, 2002
  • Pokorny, J., Valenta, M.: Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.
  • Robinson, I., Webber, J., Eifrem, E.: Graph Databases - The Definitive Book on Graph Databases. O'Reilly Media, 2013
  • Abiteboul S., Hull R., Vianu V.: Foundations of Databases, Addison-Wesley 1995
  • Lloyd, John W. Foundations of Logic Programming, Springer 1987
  • Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business 2011

slajdy:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006/

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/NDBI006.html

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (11.05.2017)

1. Tři sémantiky DRK. Definitní a bezpečné formule doménového relačního kalkulu (DRK). Důkaz ekvivalence relační algebry (RA) a DRK omezeného na definitní formule.

2. Důkaz věty o nemožnosti vyjádřit tranzitivní uzávěr relace v RA.

3. Kompozice výrazů relační algebry, nejmenší pevný bod zobrazení, minimální pevný bod. Datalog - tři možné sémantiky jazyka. Vyhodnocení logického programu bez rekurze.

4. Datalog s rekurzí. Naivní metoda vyhodnocení, metoda diferencí.

5. Datalog s negací, stratifikace. Vyjadřovací síla relačních dotazovacích jazyků. Deduktivní databáze. Logické problémy informačních systémů.

6. Rekurzivní SQL

7. Grafové databáze a grafové dotazovací jazyky.

8. Tablo dotazy jako QBE - intuitivní systém pro podporu neškoleného uživatele.

9. Tablo dotazy - inkluze dotazů, věta o homeomorfismu.

10. Tablo dotazy - statická analýza dotazů, optimalizace.

11. Tablo dotazy a algoritmická složitost problému inkluze dotazů.

12. Pozitivní Datalog s rekurzí a funkčními symboly.

13. Pozitivní Datalog s rekurzí a funkčními symboly - úplnost.

14. Závěr, shrnutí, výzvy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK