PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dotazovací jazyky II - NDBI006
Anglický název: Query Languages II
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)
Ekvivalence relační algebry (RA) a DRK omezeného na definitní formule. Tranzitivní uzávěr relace. Nejmenší pevný bod zobrazení, minimální pevný bod. Datalog bez rekurze, s rekurzí, s negací, stratifikace. Rekurzivní SQL. Grafové dotazovací jazyky. Tablo dotazy jako vizuální dotazovací interface pro e-obchody - statická analýza, inkluze, optimalizace, složitost. Datalog s rekurzí a funkčními symboly.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)

Podmínkou pro zakončení předmětu zkouškou je získání zápočtu na základě

vypracování referátu pro referativní seminář.

Referát student vypracuje a odpřednese na základě materiálů daných vyučujícím.

V případě většího počtu studentů předmětu je možno referát vypracovat pouze písemně.

Další varianta připouští možnost 2 studentů na referát a jeho prezentaci.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (11.05.2017)
  • Pokorný J.: Dotazovací jazyky. Skripta, Karolinum, 2002
  • Pokorny, J., Valenta, M.: Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.
  • Robinson, I., Webber, J., Eifrem, E.: Graph Databases - The Definitive Book on Graph Databases. O'Reilly Media, 2013
  • Abiteboul S., Hull R., Vianu V.: Foundations of Databases, Addison-Wesley 1995
  • Lloyd, John W. Foundations of Logic Programming, Springer 1987
  • Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business 2011

slajdy:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006/

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~vojtas/vyuka/vyuka.html

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)

1. Tři sémantiky DRK. Definitní a bezpečné formule doménového relačního kalkulu (DRK). Důkaz ekvivalence relační algebry (RA) a DRK omezeného na definitní formule.

2. Důkaz věty o nemožnosti vyjádřit tranzitivní uzávěr relace v RA.

3. Kompozice výrazů relační algebry, nejmenší pevný bod zobrazení, minimální pevný bod. Datalog - tři možné sémantiky jazyka. Vyhodnocení logického programu bez rekurze.

4. Datalog s rekurzí. Naivní metoda vyhodnocení, metoda diferencí.

5. Datalog s negací, stratifikace. Vyjadřovací síla relačních dotazovacích jazyků. Deduktivní databáze. Logické problémy informačních systémů.

6. Rekurzivní SQL

7. Grafové databáze a grafové dotazovací jazyky.

8. Tablo dotazy jako vizuální dotazovací interface pro e-obchody, inkluze konjunktivních dotazů, věta o homomorfismu

10. Tablo dotazy s nerovnostmi

11. Tablo dotazy a algoritmická složitost inkluze dotazů

12. Formální rámec pro převoditelnost dotazovacích modelů

13. Datalog s rekurzí a funkčními symboly.

14. Datalog s rekurzí a funkčními symboly - úplnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK