PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do herního designu - NCGD010
Anglický název: Introduction to Game Design
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.
Neslučitelnost : NCGD004
Záměnnost : NCGD004
Je neslučitelnost pro: NCGD004
Je záměnnost pro: NCGD004
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)
Předmět poskytuje studentům vhled do základních principů a procesů v herním designu. Představuje způsoby, kterými lze tvořit herní narativ, různé druhy herních mechanik a jejich balancování. Zároveň také procvičuje praktické dovednosti jako tvorbu vlastního herního design dokumentu. Součástí předmětu je také úvod do principů tvorby tzv. serious games.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)

Cílem kurzu je představit základní principy designu různých žánrů počítačových her, demonstrovat povedné příklady z praxe a naučit se zformulovat vlastní game design dokument.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)

Předmět je zakončen úspěšným složením zkoušky a získáním zápočtu.

Zkouška se bude skládat z testu základních konceptů představených na přednáškách.

Ke složení zkoušky je nutné nejprve získat zápočet.

K získání zápočtu se požaduje aktivní participace na cvičení, seznámení se s povinnou četbou a plnění úkolů ze cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)

Bogost, I. (2010) Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. The MIT Press, 464.

Koster, R. (2013) Theory of Fun for Game Design. O´Reilly Media: second edition, 300.

Schell, J. (2014) The Art of Game Design: A Book of Lenses. A K Peters/CRC Press; 2 edition, 600.

Tekinbaş, K.S., Zimmerman, E. (2005) The Game Design Reader. The MIT Press, 960.

Anthropy A., Clark, N. (2014) A Game Design Vocabulary: Exploring the Foundational Principles Behind Good Game Design. Addison-Wesley Professional: 1st edition, 218.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)

Přednášky a cvičení, v rámci kterých budou rozebrány základní mechaniky a principy navrhování počítačových her. Studenti budou pracovat s povinnou četbou a zároveň povinnými herními tituly, na kterých budou prezentovány teoretické znalosti z přednášek.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)

K připuštění ke zkoušce je potřeba pravidelná docházka na semináře, četba povinné literatury a plnění zadaných úkolů.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (11.05.2023)

1) Co je a co není game design? Jak definovat hru? Teoretický úvod do problematiky

2) Herní mechaniky, druhy herních mechanik a jejich balancování

3) Herní narativ, způsoby jeho tvorby, vyprávění skrze herní prostředí nebo vizuál

4) Současné trendy v herním průmyslu a jejich vliv na herní design

5) Kritický game design, jeho příklady a základní principy

6) Jak komunikovat herní design v týmu? Tvorba design dokumentu

7) Praktická tvorba herního designu a design dokumentu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK