PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molecular Bioelectromagnetism - NBCM348
Anglický název: Molecular Bioelectromagnetism
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Ing. Michal Cifra, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (23.06.2021)
Přednáška seznámí se základy stejně jako se současnými pokroky ve výzkumu interakce elektromagnetického pole s biologickou látkou, zejména se zaměří na radiofrekvenční a mikrovlnné pásmo stejně tak jako na širokopásmové krátké elektrické pulsy. Přednáška rovněž pokrývá současné znalosti elektromagnetické buněčné aktivity. Ve všech oblastech bude kladen důraz na molekulární a buněčnou úroveň základních biofyzikálních mechanismů spolu s vybranými příklady aplikací v biomedicíně a bionanotechnologii. Přednáška je především určena studentům magisterských a doktorských programů.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc. (27.06.2019)

To acquaint students of biophysics at the doctoral and master level with the basics of bioelectromagnetism.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (23.06.2021)

Složení ústní zkoušky.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (22.06.2021)

1. Motivation for electromagnetics & bio research; fundamentals of electromagnetic (EM) field (basic terminology and laws).

2. EM spectrum; wave-particle duality of EM field/photon; technical and natural EM sources; detectors of EM field; fundamentals of EM field interaction with the matter and biomatter.

3. Structure of biomatter from EM perspective (water, lipids, nucleic acids, proteins); molecular charge distribution, net charge, dipole.

4. Dielectric properties of biomolecules, cells and tissues in radiofrequency and microwave band: complex permittivity frequency dependence, analytical models, mixing rules,

dielectric increment, time scales of relaxation processes.

5. Measurement techniques of complex permittivity with the focus on radiofrequency and microwave band.

6. Planar and chip technology for molecular bioelectromagnetics: radiofrequency & microwave microfluidics; methods for permittivity measurement.

7. Chips for EM exposure of cells and biomolecular structures; chips combined with microscopy techniques for real-time imaging of EM field interaction with biomatter.

8. Mechanisms of the response of biomaterials to electromagnetic field: pulsed electric field bioeffects, effects on protein & cytoskeleton systems.

9. Dielectric and vibrational properties of microtubules; microtubule structure, mechanical properties, vibration modes.

10. Endogenous electrodynamic activity of cells: hypothesis of microtubule vibrations as source of microwave EM fluctuations, potential energy sources.

11. Endogenous generation of electron excited in active biomatter: mechanisms, chemiexcitation pathways, detection, spectrum imaging & applications.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK