PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy buněčné biologie a biochemie pro fyziky - NBCM320
Anglický název: Fundamentals of Cell Biology and Biochemistry for Physicists
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (16.05.2008)
Přednáška doplňující základní znalosti v oblasti biologie a biochemie pro studenty fyziky, kteří nestudují biofyziku, ale chtějí být připraveni na vědecko-výzkumnou práci v oblastech aplikujících fyzikální měřící metody v biologické a biochemické oblasti, například biotechnologiích, lékařské diagnostice nebo sledování životního prostředí. Vhodné pro studenty fyziky 3. - 5. ročníku.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (16.05.2008)

Seznámit studenty fyziky se základními představami biochemie

a biofyziky živých organismů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (16.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (16.05.2008)

B. Alberts a kol.: Základy buněčné biologie, Espero, Ústí nad Labem 2000, (ISBN 8090290604).

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (20.09.2017)

Přednáška, čas konání podle domluvy.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (16.10.2017)

Požadavky ústní zkoušky jsou v rozsahu zveřejněného sylabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (16.05.2008)

Buňka-základní stavební jednotka organismů. Vnitřní struktura buněk, prokaryota a eukaryota, architektura eukaryontní buňky. Zásady podobnosti živých organismů.

Enzym jako funkční jednotka buněčné biochemie. Proteiny a jejich struktura, koenzymy.

Genetický buněčný aparát. Struktura nukleových kyselin a centrální dogma molekulární biologie. Uchovávání a exprese genetické informace.

Membrána. Základní složení a fyzikálně-chemické vlastnosti. Transmembránový transport, membránový potenciál. Nejdůležitější skupiny membránových enzymů.

Buněčný energetismus. Dýchání aerobních organismů. Fotosyntéza.

Vnitrobuněčný transport.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK