PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia struktury proteinů - NBCM308
Anglický název: Introduction to Protein Structure Studies
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://biomolecules.mff.cuni.cz/Kopecky_Vladimir/courses/
Garant: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2005)
Přednáška uvede posluchače do světa proteinů a seznámí je se základními technikami, teoretickými i experimentálními, užívanými při studiu proteinů. Důraz je kladen na praktické užití těchto metod ve výzkumu proteinů. Vhodné pro studenty biofyziky, chemické fyziky, biochemie či molekulární biologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: VLADIK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s praktickými experimentálními i teoretickými přístupy vedoucími k získání informace o struktuře proteinů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (30.10.2019)

Zkoušku konají studenti ústní formou.

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2005)

C. Branden, J. Tooze: Introduction to protein structure, Garland Publishing, New York 1991.

H. A. Havel (ed.): Spectroscopic methods for determining protein structure in solution, VCH Publishers, New York 1996.

A. A. Rees, M. J. E. Sternberg, R. Wetzel (eds.): Protein engineering - a practical approach, Oxford University Press, Oxford 1992.

M. J. E. Sternberg (ed.): Protein structure prediction - a practical approach, Oxford University Press, Oxford 1996.

D. R. Westhead, J. H. Parish, R. M. Twyman: Bioinformatics, BIOS Scientific Publishers, Oxford 2002.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (16.02.2022)

Přednášky budou probíhat prezenční formou. Nadále však budou k dispozici v prostředí Microsoft Teams (kód týmu: ualwrfl).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (17.10.2017)

Zkoušku konají studenti ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2005)

Primární, sekundární, terciární a kvartérní struktura proteinů. Proteinové motivy a domény. Struktura a funkce význačných typů proteinů (např. proteiny vážící DNA či nukleotidy, virální a membránové proteiny, etc.). Biochemické metody užívané při studiu proteinů. Hmotnostní spektroskopie proteinů. Užití cirkulárního dichroismu, fluorescenční spektroskopie, UV-VIS spektroskopie, spektroskopie dynamického rozptylu, Ramanovy nerezonanční a rezonanční spektroskopie, infračervené spektroskopie a vibračního cirkulárního dichroismu při studiu proteinů. Počítačové databáze užitečné při studiu proteinů. Počítačové modelování proteinů. Stanovení struktury proteinů pomocí NMR spektroskopie a pomocí rentgenostrukturní analýzy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK