PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Astrobiologie - NBCM307
Anglický název: Astrobiology
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://fu.mff.cuni.cz/biomolecules/people/person/Kopecky_Vladimir/courses/
Garant: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Anotace -
Přednáška je základním kurzem nově vznikajícího vědního oboru - astrobiologie. Spojuje nejnovější poznatky z oblasti astronomie, fyziky, chemie a biologie ve snaze nalézt odpovědi na otázky - jak vzniká život a jak jej hledat ve vesmíru. Přednáška je vhodná pro studenty biofyziky, chemické fyziky, astronomie a ostatní zájemce.
Poslední úprava: T_FUUK (05.05.2004)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům aktuální přehled poznatků na interdisciplinárním poli astrobiologie.

Poslední úprava: VLADIK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Kopecký Vladimír, RNDr., Ph.D. (24.04.2020)
Literatura -

G. Horneck, C. Baumstark-Khan (Eds.): Astrobiology - The Quest for Conditions of Life, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2002.

J. W. Schopf (Ed.): Life's Origin, University of California Press, Berkeley - Los Angeles 2002.

P. Ulmschnaider: Inteligent Life in the Universe, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg 2003.

G. Zubay: Origins of Life on the Earth and in the Cosmos, Wm. C. Brown Publishers, Boston 1996.

Poslední úprava: Kopecký Vladimír, RNDr., Ph.D. (11.05.2005)
Metody výuky -

Přednášky budou probíhat prezenční formou. Nadále však budou k dispozici v prostředí Microsoft Teams (kód týmu: wsd3wbe).

Poslední úprava: Kopecký Vladimír, RNDr., Ph.D. (15.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkoušku konají studenti ústní formou na základě zodpovězení tří otázek. První volí student, druhá se losuje náhodně a třetí zadává vyučující tak, aby byla co nejlépe pokryta probraná látka.

Poslední úprava: Kopecký Vladimír, RNDr., Ph.D. (17.10.2017)
Sylabus -

Historický úvod do astrobiologie. Astrochemie - molekuly v kosmickém prostoru. Vznik sluneční soustavy. Prebiotická evoluce a formování stavebních prvků života. Od stavebních prvků k polymerům a informačním molekulám. Chemie živých soustav. Počátky života. Extremofilní organismy. Evoluce živých soustav a vznik komplexity. Možnosti života ve sluneční soustavě. Hledání exoplanet. Hledání mimozemského života.

Poslední úprava: Kopecký Vladimír, RNDr., Ph.D. (20.01.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK