PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Jak psát a přednášet o vědě - NBCM306
Anglický název: How to write and lecture on Science
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://fu.mff.cuni.cz/biomolecules/people/person/Kopecky_Vladimir/courses/
Garant: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (02.10.2007)
Posluchači se seznámí s vyhledáváním vědeckých informací, scientometrií a získají základní dovednosti nutné k publikování vědeckých článků, přípravě konferenčních sdělení, vědeckých referátů a přednášek. Vhodné pro studenty od 3. ročníku a doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: VLADIK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

Cílem předmětu je dát studentům základní informace pro existenci ve vědeckém světě, tj. např. pro psaní vědeckých článků, přednášení, vyhledávání v databázích, ale i o etice vědecké práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na alespoň 70 % přednášek. V případě nesplnění je nutno úspěšně napsat zápočtový test.

Literatura -
Poslední úprava: VLADIK/MFF.CUNI.CZ (23.05.2008)

L. Boneta (Ed.): Making the right moves, Howard Huges Medical Institute and Wellcome Fund, 2004.

S. Horný: Počítačová typografie a design dokumentů, Grada Publishing, Praha 1997.

P. Kočička, F. Blažek: Praktická typografie, Computer Press, Brno 2000.

Z. Šesták: Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha 2000.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. (15.09.2021)

Přednášky budou probíhat prezenční formou. Nadále však budou k dispozici v prostředí Microsoft Teams (kód týmu: d9et873).

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (05.05.2004)

Vyhledávání vědeckých informací. Databázové systémy. Vedení laboratorních deníků a uchovávání dat. Příprava grafů a obrázků. Základy typografie. Příprava konferenčních abstraktů a posterů. Příprava referátů a přednášek. Základy scientiometrie. Autorská práva a publikační etika. Sestavení vědeckého článku a výběr vhodného časopisu. Rychlokurz HTML. Grantový systém a subvencování vědy. Popularizace vědy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK