PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spektra a struktura molekul - NBCM240
Anglický název: Spectra and structure of molecules
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.
Anotace -
Přednáška popisuje a vysvětluje vliv molekulární struktury a symetrie na pozorovaná absorpční nebo emisní spektra. Postupně budou probrány rotační, vibrační a elektronická spektra dvouatomových a víceatomových molekul, a to od úplných základů až po pokročilé partie zahrnující spin-orbitální interakci a hyperjemnou strukturu. Kurz je cílen především studentům teoretických oborů, ale může být užitečný i pro řešitele diplomových prací/ doktorandy s experimentálním zaměřením v oboru molekulární spektroskopie. Určeno studentům fyziky počínaje 1. r. NMgr.
Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Cíl předmětu -

Předvedení vlivu molekulární symetrie na spektra molekul.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Literatura -

P. R. Bunker, P. Jensen, Molecular Symmetry and Spectroscopy, 2nd ed., Nrc Pubns, 1998.

G. Herzberg, Molecular Spectra and Molecular Structure: Spectra of Diatomic Molecules, 2nd ed. Krieger Pub Co, 1989.

Peter F. Bernath, Spectra of Atoms and Molecules , 2nd ed., Oxford University Press, N.Y., 1995.

Dušan Papoušek, Mamed R. Aliev: Molecular Vibrational-Rotational Spectra, Academia, Prague, 1982.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Sylabus -

1. Úvod, absorpce a emise záření, tvar čáry

2. Symetrie molekul, operatory symetrie, bodové grupy

3. Maticová reprezentace, reducibilní a ireducibilní representace, tabulky charakterů

4. Teorie grup v kvantové mechanice, symetrie hamiltoniánu, využití symetrie při výpočtu výběrových pravidel a překryvových integrálů.

5. Atomová spektroskopie, atom vodíku, víceelektronové systémy, výběrová pravidla a intensity přechodů

6. Čistě rotační spektroskopie, tuhý a netuhý (rigid a non-rigid) rotor, dvouatomové molekuly, symetrické a asymetrické topy, výběrová pravidla

7. Vibrace molekul, dvouatomové a víceatomové molekuly, normální módy a jejich symetrie

8. Vibračně-rotační přechody, výběrová pravidla a intensity přechodů

9. Elektronická spektra dvouatomových molekul, vibrační a rotační struktura

10. Přechody typu Singlet - Singlet a non-Singlet přechody, Hundovy případy

11. Symetrie energetických hladin dvouatomových molekul, parita e/f, gerade/ungerade, degenerace jaderného spinu, s/a parita, intensity čar

12. Elektronická spektra víceatomových molekul, molekulární orbital, Huckelova teorie MO, vibrační struktura, Jahn-Tellerův a Renner-Tellerův efekt, intensity přechodů

Poslední úprava: Augustovičová Lucie, doc. Ing., Ph.D. (16.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK