PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Řešené problémy ve fyzice atomů a molekul - NBCM239
Anglický název: Problems in atomic and molecular physics
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.
Anotace -
Řešení modelových úloh a problémů fyziky atomů a molekul. Posluchač se naučí aplikovat přibližné metody na reálných fyzikálních systémech. Zvláštní pozornost bude věnována molekulárním momentům hybnosti, jejich skládání a s tím souvisejícímu rozčlenění na jednotlivé Hundovy případy. Kurz je určen studentům experimentálních i teoretických oborů, kteří se chtějí naučit aplikovat metody kvantové mechaniky pro řešení problémů chemické fyziky, fyziky pevných látek a fyziky plazmatu.
Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Cíl předmětu -

Předvedení různých aplikací kvantové mechaniky.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Literatura -

L. D. Augustovičová, J. Klimeš, Brain Workouts in Quantum Mechanics, MatfyzPress, Praha, 2021

D. Budker, D. F. Kimball, D. P. DeMille, Atomic Physics: An Exploration Through Problems and Solutions. Oxford University Press, 2004.

Y.-K. Lim, Problems and Solutions on Quantum Mechanics. World Scientiic, Singapore 1998.

L. Skála, Úvod do kvantové mechaniky. Karolinum, Praha 2012.

J. Klíma, M. Šimurda, Sbírka problémů z kvantové teorie. Academia, Praha 2006.

J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Revised Edition. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1994.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (16.09.2021)
Sylabus -

1. Úvod a motivační příklady

2. Základy variačního počtu, příklady

3. Aplikace variačního počtu při výpočtu atomárních a molekulárních spekter

4. Další aplikace variačního počtu

5. Úvod do poruchové teorie

6. Řešení časově závislých problémů

7. Moment hybnosti, skládání momentu hybnosti

8. Russell-Saunders a jj coupling, Hundovy případy

9. Ukázky různých typů spekter dvouatomových molekul

10. Projevy externích polí v atomových a molekulárních spektrech

11. Řešení vybraných problémů chemické fyziky

12. Další problémy s přesahem do fyziky pevných látek, povrchů a plazmatu.

Poslední úprava: Augustovičová Lucie, doc. Ing., Ph.D. (16.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK