PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektrické vlastnosti tenkých vrstev - NBCM232
Anglický název: Electrical Properties of Thin Layers
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Marcela Búryová (14.05.2019)
Elektrické vlastnosti tenkých vrstev
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (03.05.2019)

Eckertová L., Fyzika tenkých vrstev, SNTL, Praha 1973

Ohring M., The Materials Science of Thin Films, Academic Press, San Diego 1992

Blythe A.R., Bloor D., Electrical Properties of Polymers, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2005

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (13.06.2019)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc. (07.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (23.05.2014)

Ostrůvkové struktury.

Elektrické parametry heterogenního systému.

Molekulární materiály.

Elektronová struktura.

Lokalizované stavy.

Přenos náboje v molekulárních polovodičích.

Syntetické kovy.

Stabilita organických materiálů.

Úvod do teorie perkolací.

Experimentální metody pro studium molekulárních elektronických procesů.

Metody měření rezistivity.

Mapování rezistivity - elektrická impedanční tomografie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK