PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do bioreologie - NBCM225
Anglický název: Introduction to Biorheology
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

Přednáška, která je určena i pro studenty s biologickým a medicinským bakalářským vzděláním, je zaměřena na výklad základních pojmů, s kterými reologie pracuje. Podrobně budou vysvětleny pojmy napětí, deformace a rychlost deformace a bude probrána reologická klasifikace látek. Bude ukázáno, jak lze určit reologický charakter látky, kterou máme zkoumat, a tím stanovit, jak při jejím reologickém popisu postupovat. Pro biologické látky, které patří k nejsložitějším reologickým látkám, je taková kategorizace velmi důležitá pro stanovení možností jejich reologického zkoumání.
Literatura
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

[1] M.Reiner: Reologija. Nauka, Moskva 1965 (překlad příspěvku autora do Handbuch der Physik, Bd. VI, Springer, Berlin 1958)

[2] Rheology, red. F.B.Eirich, Academic Press,New York, Vol I 1956, Vol II 1958, Vol III 1960, Vol IV 1968, Vol V 1969

[3] H. A. Barnes, J.F. Hutton and K. Walter: An Introduction to Rheology, Elsevier, Amsterdam 1991

[4] A. Havránek: Klasická mechanika II,- Kontinuum, Karolinum, Praha 2003

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

Úvod.
Bez užití matematického aparátu ukázat co je reolologie:

Reologie je nauka o vztahu deformace, napětí a rychlosti deformace v reálných látkách. Je zobecněním klasické teorie pružnosti a teorie proudění viskozních tekutin, přičemž hranici mezi kapalinou a pevnou látkou nepokládá za ostrou. Název je odvozen od řeckého \"panta rei\" (vše teče).

Základní pojmy.
Podrobný výklad pojmů, napětí, deformace, rychlost deformace včetně zdůraznění jejich tenzorového charakteru. Rozlišení tvarové a objemové deformace a zdůraznění skutečnosti, že látky se liší převážně v tvarové deformaci.

Reologická klasifikace látek.
Látky se rozlišují dle toho, jaký je v nich vztah mezi napětím, deformací a rychlostí deformace. Různé typy těchto vztahů určují reologické kategorie látek. Pozornost bude věnována těmto kategoriím: Klasická elastická neboli hookovská látka, newtonovská a nenewtonovská viskozní kapalina, viskoelastická látka, plastická látka. Zavedeny budou grafické modely těchto látek i látek reologicky složitějších, v nichž se modely základních kategorií kombinují.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK