PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář experimentální bioreologie - NBCM224
Anglický název: Seminar on Experimental Biorheology
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Antonín Havránek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

V semináři jsou probírána témata experimentálních disertačních prací z bioreologie a biomechaniky těch studentů, kteří se do semináře přihlásí. Po úvodní presentaci práce doktorandem bude následovat diskuse a hledání optimálních cest řešení problému. Detaily programu jsou přizpůsobeny počtu a charakteru disertačních prací přihlášených.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (18.05.2006)

Osnova dána výběrem prací, které jsou do semináře začleněny, a proto nemůže být předem uvedena.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK