PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Tvrdé a supertvrdé vrstvy a jejich aplikace - NBCM220
Anglický název: Hard and Super-hard Films and Their Applications
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Jiří Vyskočil, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (10.04.2007)

Přednáška se zabývá tvrdými a supertvrdými vrstvami, jejich přípravou , mikrostrukturou, měřením mechanických a tribologických vlastností, modelováním tvrdosti látek a přípravě nanostrukturních tenkých vrstev.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (10.04.2007)

Tvrdé materiály
 • vazby (kovové, iontové, kovalentní)
 • struktura
 • fyzikální vlastnosti

Základní pojmy pružnosti a pevnosti

 • vztah mezi silovým působením a deformací či porušováním těles
 • mezní stavy (deformace, pružnost, porušení)
 • lineární a nelineární procesy

Metody měření mechanických vlastností materiálů a vrstev

 • modul pružnosti
 • tvrdost a mikrotvrdost
 • houževnatost, únavové vlastnosti
 • modelování

Technologie přípravy tvrdých vrstev

 • napařování
 • naprašování
 • technologický proces

Mikrostruktura vrstev

 • strukturní modely
 • mikro- a makro-pnutí
 • mikro- a nano-struktury

Adheze vrstev

 • vazby na rozhraní
 • metody měření
 • metody zvýšení adheze

Tření a otěr vrstev

 • erozivní a abrazivní otěr
 • metody měření
 • modelování

Aplikace tvrdých a supertvrdých vrstev

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK